RevPAR vs ADR: Ποια είναι η διαφορά;

Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ RevPAR και ADR είναι το κλειδί για την καλύτερη ανάλυση των Καίριων Δεικτών Απόδοσης, γνωστών και ως KPIs. Αυτοί οι δύο KPIs είναι σημαντικοί δείκτες απόδοσης, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους ξενοδόχους να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών revenue management.

Ενώ το RevPAR και το ADR είναι παρόμοια, χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Το RevPAR, το οποίο σημαίνει "έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο", δείχνει πόσο επιτυχημένο ήταν το ξενοδοχείο σας στο να γεμίζει τα δωμάτια του, ενώ το ADR δείχνει πόσο επιτυχημένο ήταν το ξενοδοχείο σας στη μεγιστοποίηση των τιμών των δωματίων.

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια στο τι είναι αυτές οι δύο μετρήσεις και πώς χρησιμοποιούνται.

 

RevPAR vs ADR: Ποια είναι η διαφορά;

Ορισμοί και Παραδείγματα 

ADR
Το ADR, ή μέση ημερήσια τιμή, είναι ένας βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κερδοφορίας ενός ξενοδοχείου. Καταδεικνύει τη μέση τιμή που μπορούν να χρεώσουν οι ξενοδόχοι για ένα δωμάτιο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην πρόβλεψη των εποχιακών τάσεων.

ADR = έσοδα από δωμάτια / πωληθείσες νύχτες

Παράδειγμα

Το κατάλυμά σας για τον μήνα Ιούνιο πραγματοποίησε πωλήσεις δωματίων ύψους 100.000 ευρώ μέσα από 10.000 πωληθείσες νύχτες.

ADR = 100,000 / 10,000 = 100

Πράγμα που σημαίνει ότι η μέση τιμή πώλησης δωματίων για τον Ιούνιο ήταν €100.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για μια ακόμη πιο ακριβή εικόνα του δείκτη απόδοσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τους φόρους διαμονής από τις συνολικές πωλήσεις.

RevPAR
Το RevPAR στον κλάδο των ξενοδοχείων, από την άλλη πλευρά, είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης ενός καταλύματος. Δείχνει την ικανότητα του ακινήτου να γεμίζει τα διαθέσιμα δωμάτιά του σε μια μέση τιμή. Βοηθά επίσης στον προσδιορισμό της επιτυχίας ενός ακινήτου σε υψηλό ποσοστό πληρότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό των διαφόρων σεζόν (χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή κ.ο.κ.) και τη μέτρηση της κερδοφορίας σε μια δεδομένη εποχή του έτους.

RevPAR = έσοδα από δωμάτια / διαθέσιμα δωμάτια

Παράδειγμα

Το κατάλυμά σας διαθέτει 100 δωμάτια. Για τον μήνα Ιούνιο πραγματοποίησε πωλήσεις δωματίων ύψους 100.000 ευρώ.

RevPAR = 100,000 / (100 X 30) = 33.33

Το οποίο σημαίνει ότι κάθε διαθέσιμο δωμάτιο του ακινήτου σας απέδωσε €33.33.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του RevPAR είναι ο πολλαπλασιασμός του ADR με το ποσοστό πληρότητας: RevPAR = ADR X Occ.%

 

Η διαφορά μεταξύ RevPAR και ADR

Τώρα που κατανοείτε τους ορισμούς των δύο δεικτών, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση.

Ας πούμε ότι για τον Ιούνιο μήνα το ξενοδοχείο σας είχε τα εξής αποτελέσματα:

Πωλήσεις δωματίων: 50,000

Πωληθείσες νύχτες: 100

Διαθέσιμα δωμάτια: 100

Στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε ένα εντυπωσιακό ADR €500. Ποιά ήταν όμως η πληρότητα του ξενοδοχείου και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο;

Occ.% = 100 / (100 X 30) = 3.33%

RevPAR = 500 X 0.0333 = €16.66 

Όχι και τόσο εντυπωσιακά. Σωστά;

Από το παραπάνω παράδειγμα καταλαβαίνουμε ότι το RevPAR μας δίνει μια πιο χρήσιμη μέτρηση καθώς δεν εξετάζει μόνο τη μέση τιμή, αλλά και την πληρότητα του ξενοδοχείου. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο περισσότερα δωμάτια πουλάτε σε υψηλότερη ημερήσια τιμή, τόσο περισσότερα έσοδα παράγετε, κάτι το οποίο πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε ξενοδοχείου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να θυμάστε ότι η κύρια υπηρεσία ενός καταλύματος είναι "φθαρτή" (perishable inventory). Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η υπηρεσία του ύπνου, η οποία μετριέται σε νύχτες, δεν μπορεί να αποθηκευτεί και να πωληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Αν για παράδειγμα το ξενοδοχείο σας έχει 30 δωμάτια σήμερα, σημαίνει ότι σήμερα έχει 30 νύχτες διαθέσιμες για πώληση, οι οποίες αν δεν πουληθούν σήμερα δεν μπορούν να "αποθηκευτούν" για πώληση σε μεταγενέστρο χρόνο. Με απλά λόγια, όπως λένε και οι παλιοί ξενοδόχοι: Κάθε μέρα που περνάει, δεν ξανάρχεται!

Σαν γενικός κανόνας, κανένας KPI δεν μας δίνει όλοκληρη την εικόνα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποείται απομονωμένα. 

Παρόλο που και οι δύο μετρήσεις είναι σημαντικοί KPI για τον ξενοδοχειακό κλάδο, ο τελικός στόχος κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης θα πρέπει να είναι η βελτιστοποίηση των οικονομικών επιδόσεων εξετάζοντας τόσο το κόστος όσο και τα έσοδα. Μόνο με την ολιστική αντιμετώπιση του revenue management θα μπορέσει ένα ξενοδοχείο να επιτύχει τους στόχους του.

Αυτόν ακριβώς το στόχο σας βοηθάμε να πετύχετε μέσα από τα προγράμματα συνεργατών και τις υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείου της Panel Hospitality - Hotel Management.

Σε επόμενα άρθρα θα καλύψουμε πιο προχωρημένα KPIs όπως GOPPAR, BEPADR, BEPOCC% κ.α. που λαμβάνουν υπόψιν τους και τα έσοδα και τα έξοδα ενός ξενοδοχείου. 

Μείνετε συντονισμένοι!

 

Πάνος Νούλας 

BA Hospitality Management, Hotelschool the Hague

Panel Hospitality Founder 

 

Our Brands

Hotelo Hotelo LV Bemyguest Bemyguest Comfort Olympian Greco classic Greco Budget