Οι Υπηρεσίες
μας

Τα μοντέλα συνεργασίας που προσφέρουμε είναι σχεδιασμένα από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Οι αλυσίδες ξενοδοχείων και τα προγράμματα συνεργατών μας σχεδιάζονται, διευθύνονται και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κατάλυμα να αναπτύσσεται και να φτάνει την 100% πραγματική δυναμική του.

we’ll take it from here

01

ePanel

Υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης για ενεργούς ιδιοκτήτες ανεξάρτητων μικρών και μεσαίων ξενοδοχείων.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες οι οποίοι διαχειρίζονται μόνοι τους το ξενοδοχείο τους με το βασικό, πολλές φορές εποχικό ή και μη καταρτισμένο προσωπικό ή με την ίδια την οικογένεια του ιδιοκτήτη, η οποία καλείται να καλύψει το ευρύτατο φάσμα της καθημερινής λειτουργίας ενός ξενοδοχείου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Franchise

Συμβάσεις franchise για ξενοδόχους ή επενδυτές ξενοδοχειακών ακινήτων οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετήσουν το κατάλυμα τους στην αγορά άμεσα και ανταγωνιστικά, επωφελούμενοι από ένα hotel brand με συγκεκριμένο και συνολικό τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας.

Αναλόγως με τις προδιαγραφές του κτιρίου, την τοποθεσία, το ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης, το κατάλυμα εντάσσεται σε ένα από τα hotel brands της Panel Hospitality και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή υπεραξίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Manchise

Συμβάσεις manschise που συνδυάζουν βασικά στοιχεία του franchise μοντέλου με την ενεργή διαχείριση (management).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε ξενοδόχους επενδυτές ακινήτων οι οποίοι έχουν ανάγκη από έναν ενεργό διαχειριστή ο οποίος θα “τρέχει” το ξενοδοχείο σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας του hotel brand στο οποίο εντάσσεται.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Leasing

Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μισθώσεις ξενοδοχειακών ακινήτων, όπου ο ιδιοκτήτης έχει ανάγκη να απεμπλακεί τελείως από το λειτουργικό κομμάτι και θέλει να παραμείνει ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Η εταιρεία με τη σειρά της αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του ξενοδοχειακού ακινήτου και επιχείρησης με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή και βιώσιμη απόδοση μισθωμάτων για τον ιδιοκτήτη.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04

Turnaround Management

Συμβουλευτική υπηρεσία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται δραστικές αλλαγές και τροποποιήσεις για να εξυγιανθούν και να ξαναγίνουν βιώσιμες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Our Brands

Hotelo Hotelo LV Bemyguest Bemyguest Comfort Olympian Greco classic Greco Budget