Οι Υπηρεσίες
μας

Τα μοντέλα συνεργασίας που προσφέρουμε είναι σχεδιασμένα από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Οι αλυσίδες ξενοδοχείων και τα προγράμματα συνεργατών μας σχεδιάζονται, διευθύνονται και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κατάλυμα να αναπτύσσεται και να φτάνει την 100% πραγματική δυναμική του.

we’ll take it from here

ePanel Starter

Εισαγωγική υπηρεσία βελτιστοποίησης και διαχείρισης online κρατήσεων.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες οι οποίοι διαχειρίζονται μόνοι τους το κατάλυμα τους και χρειάζονται μια επαγγελματική προσέγγιση και διαχείριση των οnline κρατήσεων του καταλύματος τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ePanel Advanced

Συνολική υπηρεσία διαχείρισης κρατήσεων και δυναμικής τιμολόγησης από οποιοδήποτε κανάλι και με οποιοδήποτε μέσο.

Το κατάλυμα αποκτά το δικό του τμήμα κρατήσεων και πωλήσεων, το οποίο εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση των κρατήσεων από οποιοδήποτε κανάλι και με οποιοδήποτε μέσο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ePanel Pro

Ολιστική υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης καταλύματος.

Με την υπηρεσία εξωτερικής ανάθεσης ePanel Pro, ο ιδιοκτήτης αποκτά το δικό του “management team”, υποστηριζόμενος από μια εξειδικευμένη ομάδα, η οποία εξασφαλίζει την ενορχήστρωση και τον απρόσκοπτο συντονισμό όλων αυτών που απαιτείται να έχει μια σύγχρονη και επιτυχημένη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Hotel Management

Συμβάσεις hotel management (HMA).

Το συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας αφορά περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχειακού ακινήτου και της επιχείρησης επιδιώκει την ολοκληρωτική αποσύνδεσή του από το λειτουργικό κομμάτι του ξενοδοχείου. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Franchise

Συμβάσεις franchise για ξενοδόχους ή επενδυτές ξενοδοχειακών ακινήτων οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετήσουν το κατάλυμα τους στην αγορά άμεσα και ανταγωνιστικά, επωφελούμενοι από ένα hotel brand με συγκεκριμένο και συνολικό τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας.

Αναλόγως με τις προδιαγραφές του κτιρίου, την τοποθεσία, το ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης, το κατάλυμα εντάσσεται σε ένα από τα hotel brands της Panel Hospitality και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή υπεραξίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Leasing

Μισθώσεις ξενοδοχειακών ακινήτων, όπου ο ιδιοκτήτης έχει ανάγκη να απεμπλακεί τελείως από τη ξενοδοχειακή επιχείρηση και θέλει να παραμείνει ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Η εταιρεία με τη σειρά της αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του ξενοδοχειακού ακινήτου και επιχείρησης με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή και βιώσιμη απόδοση μισθωμάτων για τον ιδιοκτήτη.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

06

Our Brands

Hotelo Hotelo LV Bemyguest Bemyguest Comfort Olympian Greco classic Greco Budget