Οι Υπηρεσίες
μας

Τα μοντέλα συνεργασίας που προσφέρουμε είναι σχεδιασμένα από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Κάθε μοντέλο συνεργασίας με την εταιρείας μας σχεδιάζεται, διευθύνεται και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κατάλυμα να αναπτύσσεται και να φτάνει την 100% πραγματική δυναμική του.

we’ll take it from here

Sales & Revenue Management

Συνολική υπηρεσία διαχείρισης κρατήσεων και δυναμικής τιμολόγησης για ανεξάρτητα μικρομεσαία καταλύματα κάθε κατηγορίας. 

Αυτός ο τύπος συνεργασίας είναι ιδανικός για ενεργούς ιδιοκτήτες - καταλυματίες που χρειάζονται μια επαγγελματική λύση για τη διαχείριση των κρατήσεων και την αύξηση των εσόδων του καταλύματός τους. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Franchise

Συμβάσεις franchise για ξενοδόχους ή επενδυτές ξενοδοχειακών ακινήτων οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετήσουν το κατάλυμα τους στην αγορά άμεσα και ανταγωνιστικά, επωφελούμενοι από ένα hotel brand με συγκεκριμένο και συνολικό τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας.

Αυτός ο τύπος σύμβασης είναι ιδανικός για ενεργούς ιδιοκτήτες - καταλυματίες που επιθυμούν να επωφεληθούν από την ένταξη του καταλύματός τους σε ένα από τα εμπορικά μας σήματα, διατηρώντας παράλληλα το ανεξάρτητο όνομα, τον χαρακτήρα και τον σχεδιασμό του καταλύματός τους. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Hotel Management Agreement

Σύμβαση Ανάθεσης Διαχείρισης Ξενοδοχειακής Μονάδας (HMA).

Μακροπρόθεσμη σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης ξενοδοχειακής μονάδας. Αυτός ο τύπος σύμβασης είναι ιδανικός για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και επενδυτές με εμπειρία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αναζητούν τη μέγιστη απόδοση κέρδους. Είναι επίσης κατάλληλο για μη ρευστοποιήσιμα ξενοδοχειακά ακίνητα, όπως ιστορικά κτίρια και ξενοδοχεία πολυτελείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Fixed Leasing

Μισθώσεις ξενοδοχειακών ακινήτων με σταθερό μίσθωμα, όπου ο ιδιοκτήτης έχει ανάγκη να απεμπλακεί τελείως από την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Μακροχρόνια σταθερή μίσθωση ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτός ο τύπος σύμβασης μίσθωσης είναι ιδανικός για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που αναζητούν προβλέψιμη και σταθερή απόδοση μισθωμάτων από το ξενοδοχειακό τους ακίνητο με διάθεση ανάληψης χαμηλού ρίσκου. Είναι επίσης κατάλληλο για ξενοδοχειακά ακίνητα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου τους και απαιτούν εκτεταμένες ανακαινίσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Variable Leasing

Δυναμικές μισθώσεις ξενοδοχειακών ακινήτων βάσει εσόδων και άλλων μεταβλητών. 

Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μίσθωση ξενοδοχειακών μονάδων με βάση τα έσοδα (δυναμική). Αυτός ο τύπος σύμβασης μίσθωσης είναι ιδανικός για έμπειρους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και επενδυτές που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις με διάθεση ανάληψης ισορροπημένου ρίσκου. Είναι επίσης κατάλληλο για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις και ακίνητα που βρίσκονται στην αρχή του κύκλου τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Our Brands

Hotelo Hotelo LV Bemyguest Bemyguest Comfort Olympian Greco classic Greco Budget